Vuokrausohjeet ja ehdot

Polkupyörän vuokra maksetaan etukäteen. Vakuudeksi vuokraajan on jätettävä voimassaoleva henkilöllisyystodistus.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä kuten huolellinen henkilö huolehtii omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu myös käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavalla.

Pyörää ei saa luovuttaa toiselle eikä toisen kuljetettavaksi.

Vuokraaja vastaa polkupyörästä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes pyörä on palautettu. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä pyörästä kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta vuokrausehtoja on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. Pyöränvuokraaja on ainoastaan itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Polkupyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Polkupyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

Vuokralleantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja.