Vuokrausohjeet ja ehdot

Polkupyörän/talviliikuntavälineiden vuokra maksetaan etukäteen. Vakuudeksi vuokraajan on jätettävä voimassaoleva henkilöllisyystodistus.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokratusta välineestä kuten huolellinen henkilö huolehtii omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu myös käyttämään välineitä vain niille tarkoitetulla tavalla.

Välineitä ei saa luovuttaa toiselle eikä toisen kuljetettavaksi.

Vuokraaja vastaa polkupyörästä/vuokravälineistä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes ne on palautettu. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle/vuokravälineille ja niiden varusteille sattuneet vahingot sekä siitä kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta vuokrausehtoja on hän velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. Pyöränvuokraaja on ainoastaan itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Polkupyörä/vuokraväline on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Polkupyörän/vuokravälineiden vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

Vuokralleantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja.